mar
23
09:00


SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte.

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede - skanningslista
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Fred. Olsen Energy, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
4. Godkjenning av innkalling.
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2017.
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen
Medlemsavgift 2.000,- som brukes til foreningens nasjonale og internasjonale arbeid.
Årlig avgift inkluderer en SAP Knowledge Building avgift som er del av Adfahrers økonomi, se Adfahrer årsberetning.
SAP Knowledge Building dekker medlems gratis deltagelse på møter, web-community, e-brev etc medlemsservice
og er basert på bedriftsstørrelse og deltagelse, se link.
9. Valg av styremedlemmer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

På årsmøtet har en SAP-kundebedrift en stemme.
Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem.
Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.

Nytt! Web-møte gør det mulig for alle å delta.

Link 2016 års, årsmøte

Spørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com

 

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer af SBN har stemmeret.Location and Time

Web meeting, 09:00 - 10:00


Tags

Logistik, Projektledelse, IT og HANA, e-com, Hybris og CRM, Vores vidensdeling, Finans og BA, HR og løn

Companies

Number of participants: 0Person Company
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-mail: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-mail: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018