Neman Baig

Presentasjon av Payroll Control Center

Sariba vil presentere mulighetene i Payroll Control Center. Dette blir en introduksjon til funksjonaliteten som ligger i Payroll Control Center. Payroll Control Center gir deg mulighet til effektivt å kontrollere en fullstendig lønnsprosess. Det hjelper deg med å produsere resultater av høy kvalitet raskere og mer effektivt. Payroll Control Center er en ny brukeropplevelse for lønnsadministratorer og lønnsledere for å administrere og støtte lønnsprosessen.

Neman Baig - Senior Manager Solutions, Sariba Consulting AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 14:00 - 14:40

Downloads:
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-mail: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-mail: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019