Statkraft

 StatkraftPearl 

Statkrafts lokasjoner i Sør-Amerika er nå på samme forretningsplattform som resten av selskapet. Det gir betydelige fordeler. Pearl Group ble etter en vurdering av kompetanse, prosjektmetodikk og pris valgt som Implementeringspartner.

Statkraft AS er et internasjonalt kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land og er heleid av den norske stat.

Brasil gikk live med SAP 1. januar 2018, og Peru og Chile gikk live 1. mai etter en lang og intens prosjektperiode. Pearl Group sto for implementeringen av løsningen med lokale ressurser fra United VARs i samarbeid med norske konsulenter. United VARs er et globalt samarbeid mellom SAP partnere, der Pearl er medlem.

Et vellykket prosjekt

– Det ble en meget vellykket implementering av SAP på lokasjonene våre i Sør-Amerika. Prosjektet ble levert til tid og kost takket være godt samarbeid mellom avdelinger og geografiske områder, sier Program Manager Roy Eidset i Statkraft.

De tre landene har nå fått integrerte prosesser knyttet til vedlikehold, HR , HMS, anskaffelser, regnskap/rapportering samt integrasjon til kontorstøtte systemer hos Statkraft.  At alle nå er på samme forretningsplattform gir økt åpenhet og mulighet for bedre samhandling og effektivitet i det daglige arbeidet. Dette prosjektet har også gitt oss en felles platform i Sør Amerika som gir basis for videre forbedring innenfor digitalisering i årene som kommer, sier Statkraft.

– Totalt har over 200 mennesker vært involvert i prosjektet både fra Pearl og deres underleverandører og ikke minst interne ressurser i Statkraft. Det var kun tre endringsordre og ingen uforutsette utgifter, sier Eidset.

De 6 viktigste suksessfaktorene
De seks viktigste suksessfaktorene til at prosjektet ble ferdigstilt etter planen var:
  1. Hovedkontoret i Norge bygget kunnskap om lokal forretningsdrift i de 3 landene før prosjektet startet
  2. Sterkt engasjement og støtte fra styringsgruppen, inkludert felles forståelse av risikofaktorer
  3. Sterk program-/prosjektledelse
  4. Meget dyktige ressurser i alle ledd som var villige til å gå den ekstra milen
  5. Godt samarbeid på tvers av landene i Sør-Amerika
  6. Tilgjengelige ressurser fra hovedkontoret i Norge og på lokasjonene i Sør-Amerika under prosjektet og i den første perioden etter at de gikk live med SAP


Høy kompleksitet

Det er komplekst å implementere og rulle ut systemer fra Europa til land i Sør-Amerika på grunn av landsspesifikke regler og krav.

– Tatt dette i betraktning er det en stor prestasjon av Statkraft-teamet, som består av sentrale ressurser fra hovedkontoret og de tre landene, sier Eidset.

– Å forstå hva som kreves for å utføre jobben og identifisere hvilke personer som har de beste ressursene til å gjennomføre jobben er nøkkelen til suksess i alle prosjekter, sier han.

Les mer...


Skrevet af Joakim Löves den 7.11.2018 09:30
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-mail: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-mail: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018